Takipçilerin
Arkadaş Listenizde Kayıtlı Arkadaş Bulunmamaktadır
Arkadaş Listenize birini eklemek için, kişinin profilinde ARKADAŞ EKLE kısmına tıklayınız

Sohbet
Kampüsgenci
 
Proje Yönetimi Sertifika Programı
Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız / Beşiktaş / İstanbul
Zaman: 11 Şubat 2012

 Amaç
Küreselleşme ve günümüz değişken koşulları nedeniyle değişik ölçeklerde karşımıza çıkan ve farklı disiplinlerin katılımcılarıyla karmaşık bir yapı gösteren projelerin metodik olarak yönetilmesi ve bu konuda eğitimli kadroların oluşturulması önem arz etmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlanan Proje Yönetimi Sertifika Programı, Proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş metodolojiler çerçevesinde proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı amaçlamaktadır.
Programın kapsamında PMI ve diğer proje yönetim metodolojilerini oluşturan bilgi alanları ve proje yönetim süreçlerinin anlatımı, kavram, terim, teknik ve araçların vaka çalışmaları ile aktarımı yer alacaktır.
Eğitim sonucunda katılımcıların ;
Temel Proje Yönetim Terminolojisi ve Genel Kavramlarına hakim olması
Aşağıdaki bilgi alanlarında edindikleri bilgileri kullanarak projeleri başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerinde Microsoft Project ile örneklemeler yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Entegrasyon Yönetimi,
Kapsam Yönetimi,
Zaman Yönetimi,
Maliyet Yönetimi,
Kalite Yönetimi,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
İletişim Yönetimi,
Risk Yönetimi,
Tedarik ve Satın Alma Yönetimi
Katılımcılar; gerçek iş hayatından uluslararası kabul görmüş yöntemler, iyi pratikler ve standartlar kullanılarak hazırlanmış uygulama ve örnekler ile proje başarılarını iyileştirecek ve deneyim kazanacaklardır.
Katılım Şartları
Eğitimin hedef kitlesi, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitime ihtiyaç duyan ve/veya sertifika programının gerekliliklerini yerine getirerek ilgili sınavı başardığı takdirde, "Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi − Proje Yönetimi Sertifikası" almak isteyen her sektörden ve meslekten kişiler olacaktır.
Bu kapsamda ;

Her türlü sektör projeleri paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri , planlamacılar vb.)
Profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak olanlar
Proje Yönetimi ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarını almak isteyenler
PMP olmayı hedefleyenler
Kariyerini proje yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik için belirlemiş olanlar
Faaliyet alanları ne olursa olsun daha iyi, verimli ve karlı iş yapmak isteyen firmaların orta ve üst düzey yöneticileri.
Yeni bir meslek edinmek isteyenler
Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler
Sertifika Hakkında
Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Institute tarafından ortaklaşa hazırlanacak olan Proje Yönetimi Sertifika programının katılımcılarına Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve SEM müdürü ile İstanbul Institute den bir yetkilinin imzası olacak şekilde İngilizce ve Türkçe olmak üzere bir sertifika sunulacaktır.
Katılımcılar eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamaları koşulu ile iki tür belge alabilecekler:
1-Katılım Belgesi: Programa % 80 devam sağlayan her katılımcı bu sertifikayı alabilecektir.
2-Başarı Sertifikası: Sertifika programına %80 devam ve final sınavdan başarılı bir puan almak zorunludur.

Katılımcılar, PMI ın PMP sertifikasını almak için PMI ın açmış olduğu PMP sınavına girmek ve başarılı olmak durumundadır. Bu program PMI sınavına giriş için gerekli olan asgari 35 saat Proje Yönetim Eğitimi olarak geçerli olacaktır.

Eğitim İçeriği
Proje Yönetimi Metodolojisi (PMI) ve Diğer Modeller
Bu Bölüm 42 saat / 7 gün olarak öngörülmektedir. İçerik ;

Proje Yönetimine Giriş
Projelerde Entegrasyon (Bütünleşik Proje Yönetimi)
Projelerde Kapsam Yönetimi
Projelerde Zaman Yönetimi
Projelerde Maliyet Yönetimi
Projelerde Kalite Yönetimi
Projelerde Satınalma ve Tedarik Yönetimi
Projelerde İletişim Yönetimi
Projelerde Risk Yönetimi
Projelerde İnsan Kaynakları
Diğer Modeller
Modeller hakkında Genel Bilgi
PRINCE2® PRojects IN Controlled Environments metodolojisine giriş
Süreçler
Bileşenler
Teknikler
PMI ve PRINCE2 Metodolojilerinin farkları
Microsoft Project ile Proje Yönetimi Uygulamaları
Bu Bölüm 12 saat / 2 gün olarak öngörülmektedir. İçerik ;

Proje Tanımlama Süreci
Aktivitelerin Belirlenmesi - WBS Oluşturma
Bağlantıların Oluşturulması - Network Yapılarının Oluşturulması
Kaynakların Tanımlanması
Süre ve Maliyet Tahminlerinin Oluşturulması
Kritik Yol Analizi (CPM)
Kaynak Histogramları - Kaynak Seviyelendirme
Nihai Plan Oluşturma - Proje Kontrolü
MS Project İleri Düzey Kullanımı - Project Server
Sertifika Genel Sınavı
Bu Bölüm 6 saat / 1 gün olarak öngörülmektedir.

Sınav öncesi özet
Sınav
Sınav sorularının açıklamalı olarak cevaplanması
Eğitim Kadrosu
Leman Türkoğlu,PMP
Hakan Aksungar
Bircan Şeşen
Cagdas Gumus,PMP,ITIL

Etkinliklere  Geri Dön