Takipçilerin
Arkadaş Listenizde Kayıtlı Arkadaş Bulunmamaktadır
Arkadaş Listenize birini eklemek için, kişinin profilinde ARKADAŞ EKLE kısmına tıklayınız

Sohbet
Kampüsgenci
 
Medya ve İletişim Stratejileri Sertifika Programı
Üniversite: Galatasaray Üniversitesi
Yer: Galatasaray Üniversitesi / Ortaköy
Zaman: 21 Ocak 2012

 Amaç
Medya ve İletişim stratejileri konusunda sistematik ve uygulanabilir bilgiler verilmesi, sektör çalışanlarının ya da sektöre girmek isteyen kişilerin yetkinleşmesini sağlamaktır.
Katılım Şartları
Medya ve İletişim Stratejileri programı herhangi bir 4 yıllık üniversite veya 2 yıllık yüksek okul programı mezunu olup iletişim sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen kişileri hedef kitle olarak alır.
Sertifika Hakkında
%80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Galatasaray Üniversitesi tarafından resmi sertifika verilecektir.
Eğitim İçeriği
İLETİŞİM VE KÜLTÜR YÖNETİMİ
Zaman
Kültürel zaman tanımlaması
Antropolojik bir yaklaşımla Zaman Yönetimi
Mekan/ Beden Dili
Zaman-Mekan İlişkisi
Mekanın iletişimsel boyutu
Sözsüz iletişim, beden dili
Görsel İletişim
Görsel iletişimin önemi
Görmek,bilmek, inanmak
YENİ MEDYA, TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM
Teknoloji - Bilim - Kültür - Uygarlık İlişkisi: Batı Dünyasını Şekillendiren Teknolojiler
Medya ve İletişim Kuramlarında Teknoloji:Yeni Medya / Eski Medya Paradigması
Yeni Medya; Siyaset ve e-Demokrasi
Yeni Medya ve Toplum: Sanal Cemaatler ve Ağ toplumu
Yeni Medya ve e-Ekonomi
Internetin Yönetişimi ve Ekonomi Politiği
MEDYA VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER
Medya ve İletişim alanında araştırmanın önemi, genel amacı
Yaygın olarak kullanılan araştırma tür ve yöntemlerine ilişkin örnekler
Belgesel araştırmalar : Masabaşı çalışmalar ve ikinci el veri kullanımı
Klasik kantitatif ve kalitatif araştırmaların "zayıf halka"ları :
Ölçümler "neyi" ölçer ?
"Yeni sosyolojiler"in ve çok disiplinli yaklaşımların ışığında medya ve iletişim araştırmaları
Medya ve pazarlama "okur yazarlığı"na aykırı bakışlar
Segmentasyon çalışmalarının gelişimi
Alternatif medya ve iletişim araştırmaları
Örnekler üzerine çalışma
İNOVASYON VE YARATICILIK
İnovasyon ne demektir. İnovasyonun farklı tanımları iletişim uygulamalrı bağlamında ele alınmakatdır.
Farklı inovasyon yaklaşımlarının serimlenmesi ve tartışılması. Alanda ekonomiden, işletmeden ve sosyolojiden yararlanılarak yapılmış farklı tanımların ve kavramlaştırmaların neler olduğunun açıklanması.
İnovasyon ölçüm kriterlerinin uluslararası bağlamdaki gelişimi.
Küresel işletmelerde ve yerel işletmelerde inovasyon ve riskin nasıl ele alındığı.
İnovasyonun yaratıcılık ile olan bağının ele alınması.
Pazarlama ve örgütsel inovasyon. Uluslararası ölçümlerde ölçüm kriterleri arasına yeni girmiş bu iki inovasyon tipi ile iletişim stratejileri arasındaki yeni gelişmelerin ele alınması.
KURUMSAL KİMLİK VE İTİBAR YÖNETİMİ
Kurumsal İletişim: Kavram, strateji, önem ve amaçlar
Kurum İçi İletişim Süreci, iletişim biçimleri ve araçları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Kimlik-Kurumsal İmaj- Kurum Kültürü
Kurumsal Kriz
Kurumsal İtibar
İKNA STRATEJİLERİ
İknanın değişen tanımı
Sosyal Etki nedir?
Neden uyum gösteririz?
Neden itaat ederiz?
Temel İletişim ve Tutum Değiştirme Modeli
Kaynak - Mesajın - Alıcı özellikleri
Tutum-Davranış İlişkisi
Tutum - Davranış dengesini nasıl sağlarız
Tutum - Davranış tutarsızlığını nasıl gideririz?
SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ
Siyasal iletişim
Tanım ve kapsam
Temel kavramlar : Kamuoyu, kamusal alan, siyasal aktörler...
Medya siyaseti
Tanım
Medya-siyaset ilişkisinin anlaşılmasını kolaylaştıran modeller
Seçim kampanyaları
Kavram, süreç ve strateji belirlenmesi
Örnek uygulamalar
STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ
Stratejik İletişim Yönetimi: Tanımlama ve Kapsam
Stratejik İletişim Kampanyası Tasarım Süreci ve Örnek Kampanyalar
Kriz İletişimi, Risk İletişimi ve Sorun Yönetimi
SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA
Sosyal Medya ve Sosyal Medya pazarlamasının son yıllarda önem kazanmasının sebepleri
Sosyal Medya Pazarlamasına başlamayı düşünen markaların/kurumların sosyal medya ile ilgili bilmesi gerekenler.
Sosyal Medya pazarlama süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler.
YAYIMCILIK STRATEJİLERİ
Yayımcılık ilkeleri ve teknikleri
Haber yazım teknikleri
Yayın Politikası ve Yazı türleri
Masaüstü yayıncılık
Süreli ve Kurumsal yayımcılık
Gazete ve dergi
Kurum içi ve dışı iletişim amaçlı yayımlar
Reklam ve tanıtım amaçlı yayımlar
Katalog
Broşür
İnsert, doğrudan pazarlama malzemeleri, vb.
REKLAM STRATEJİSİ YÖNETİMİ
Reklam etkinliğini artırmak
Mesaj ve Medya Stratejisi oluşturmak
Reklam etkinliklerinin sonuçlarının ölçümü
Yaratıcı stratejiler
Reklam Kampanyaları analizi
Eğitim Kadrosu
Prof. Dr. Merih ZILLIOĞLU
Prof. Dr. Dilruba ÇATALBAŞ ÜRPER
Doç. Dr. Hülya TANRIÖVER
Doç. Dr. Nilgün TUTAL CHEVIRON
Doç. Dr. Banu BASKAN KARSAK
Yrd. Doç. Dr. Nazlı ÜLBAY AYTUNA
Yrd. Doç. Dr. Özlem DANACI YÜCE
Doç. Dr. İnci ÇINARLI
Yrd. Doç. Dr. Halime YÜCEL BOURSE
Dr. Gülsün GÜVENLİ
Öğr. Gör. Çiğdem ERSAYIN

Etkinliklere  Geri Dön